Over Studievereniging Sababa

Studievereniging Hebreeuws Sababa Leiden is een vereniging van Leidse studenten, opgericht in september 2011. Het doel van de vereniging is om studenten en andere geïnteresseerden de gelegenheid te bieden om zich in gezamenlijke activiteiten bezig te houden met de onderwerpen uit het vakgebied en op die manier hun kennis van de Hebreeuwse taal, de Joodse cultuur en het Midden-Oosten in zijn algemeenheid te verbreden en te verdiepen.

Vaste terugkerende activiteiten zijn de Israëlische filmavond en de Sabababorrel, waarbij een expert ons een korte lezing geeft over een onderwerp binnen zijn of haar specialisme. Ook organiseren wij verschillende studiereizen, zoals uitstapjes naar de joodse buurten in Amsterdam en Antwerpen, en aan het eind van het jaar een grote reis: In 2012 was dat een tiendaagse studiereis naar Israël. Ook attenderen wij onze leden op interessante activiteiten en evenementen die verband houden met onze doelstellingen.